ฟอลคอนประกันภัย  มอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ 3.95 ล้านบาท

0
42

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย สุรชัย เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 3,953,058 บาท ให้กับคุณพิชชาพร โฉมศรี ในฐานะบุตรและตัวแทนผู้รับผลประโยชน์ จากกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยผลประโยชน์เงินสินไหมทดแทนเป็นไปตามแผนความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล #iSmartChoice จากฟอลคอนประกันภัย