ร่วมยินดี CEO ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

0
54

ผศ.ดร.สุชาติ ปรักทยานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคณะผู้บริหาร บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมครอบครัว ดร.ปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ ดร.ปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์ ที่ได้เข้ารับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี