สมาคมประกันชีวิตไทย จัดสัมมนา“การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับธุรกิจประกันชีวิต”

0
538

          สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการกำกับธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับธุรกิจประกันชีวิต (Corporate Governance Code for the Life Insurance Industry)” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับธุรกิจประกันชีวิตและแนวทางในการบริหารจัดการสู่การเป็นบริษัทธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันชีวิตที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกำกับดูแลธุรกิจ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อถือของประชาชน ที่ห้องประชุมชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่