สหประกันชีวิต จัดโครงการ “สหประกันชีวิตพบผู้นำสหกรณ์” พัฒนาความสัมพันธ์ สานความร่วมมือ เพิ่มความมั่นใจให้สหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ

0
65

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางรัชนีพร พึงประสพ กรรมผู้จัดการ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีราชธรรม จิตธรรมมา รองกรรมผู้จัดการ สายงานตลาดประกันชีวิต 1 และคณะเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการตลาดในพื้นที่ภาคเหนือ ได้จัดโครงการ “สหประกันชีวิตพบผู้นำสหกรณ์” ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุพรทิพย์ นครเนียม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้นำสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมรวม 26 สหกรณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ 46 คน

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อสมาชิกสหกรณ์และรายงานสถานะความมั่นคงของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสหกรณ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำสหกรณ์ในพื้นที่

ในนามบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการจัดโครงการในครั้งนี้ ตลอดจนผู้นำสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสได้รับใช้สหกรณ์ท่านในโอกาสต่อไป