สหประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 44 ปี สอ.ตำรวจกองปราบปราม จำกัด

0
36

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางรัชนีพร พึงประสพ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย พล.ต.ต. ธงชัย โตงาม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานตลาดประกันชีวิต 2 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 44 ปี จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองปราบปราม จำกัด พร้อมร่วมมอบเงินสนับสนุนงานดังกล่าว จำนวน 5,000 บาท โดยมี พล.ต.ต. มนตรี เทศขัน ประธานกรรมการ สอ.สหกรณ์ตำรวจกองปราบปราม จำกัด  เป็นผู้รับมอบ และภายในงานได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลการเรียนดี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองปราบปราม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ บมจ.สหประกันชีวิต ในฐานะบริษัทประกันชีวิตของสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และปวงชน ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นที่พึ่งพาแก่มวลสมาชิกตลอดไป