สหประกันชีวิต เซ็นMOU กับ สอ.กปน. ร่วมสร้างสวัสดิการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้กับสมาชิกสหกรณ์

0
103

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นางรัชนีพร พึงประสพ กรรมการผู้จัดการ และ พล.ต.ต.ธงชัย โตงาม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานตลาดประกันชีวิต 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมกัน (MOU) กับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด (สอ.กปน.) ในการร่วมส่งเสริมสวัสดิการด้านการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้กับสมาชิกสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สอ.กปน. กรุงเทพมหานคร

โดยมี นางสาวสุทิสา นาคเสน ประธานกรรมการ และนายไกรศล โมกขมรรคกุล ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทางบริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจาก สอ.กปน. ในครั้งนี้