สหประกันชีวิต เปิดตัวหนังโฆษณา สร้างความเข้าใจให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ”เพราะเหตุใดประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ จึงสำคัญ”

0
201

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจสหกรณ์ เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ บอกเล่าเรื่องราวของ “นายเอ” สมาชิกสหกรณ์ท่านหนึ่งกับความไม่เข้าใจในการทำประกันชีวิต คุ้มครองสินเชื่อ พร้อมเหตุผลที่ว่า เพราะเหตุใด เขาจึงตัดสินใจสร้างหลักประกัน ไว้ให้กับครอบครัวด้วยการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ “ทำเถอะ เชื่อผม” คือ คำพูดที่สมาชิกสหกรณ์ท่านนี้ อยากฝากบอกไปยังสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ

โดย นางรัชนีพร พึงประสพ กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัด ทำภาพยนต์โฆษณาชุดนี้ว่า “เพื่อเป็นการตอกย้ำให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านเห็นถึง ความสำคัญของการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ในการเป็นหลักประกันที่มั่นคง ให้กับตนเอง ครอบครัวและคนที่รัก เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นกับ สมาชิก ภาระหนี้สินที่มีกับสหกรณ์ บริษัทฯจะเป็นผู้ชำระหนี้แทนให้ทั้งหมด ส่วน เงินที่เหลือจากการชำระหนี้ยังเป็นมรดกให้ครอบครัวต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มี การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และภาพยนต์โฆษณาชุดนี้คือไฮไลท์ ที่อยากให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับชม”

สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ได้ที่ YouTube Saha Life Channel และ Facebook Page สหประกันชีวิต