“สินมั่นคง” แจงขั้นตอนยื่นคำขอรับชำระหนี้ค่าสินไหมโควิด ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการสินมั่นคงประกันภัย

0
399

ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ซึ่งเจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2565 – 20 ม.ค. 2566 โดยสามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://reorg-service.led.go.th/index/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โทร. 02-412-5201-13, 17-26 และ Call Center ของบริษัทฯ โทร. 02-378-7300

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่น
ระยะเวลา