ออมสินประกวดออกแบบ “กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน” ชิงรางวัล 400,000 บาท

0
126

ธนาคารออมสิน  ชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบกระปุกออมสินด้วยความคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อ “กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทกระตุ้นให้ตระหนักถึงการออมเงิน ในวาระวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ต.ค. 2566

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารใช้กระปุกออมสินเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการออมมาอย่างยาวนาน และเพื่อให้กระปุกออมสินเป็นตัวแทนการประหยัดเก็บออมตลอดไป ธนาคารจึงจัดกิจกรรมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ตระหนักถึงการออมเงิน ในวาระวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ต.ค. 2566 โดยจัดการประกวดออกแบบกระปุกออมสินด้วยความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการในหัวข้อ “กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 391,000 บาท

โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทกระปุกสวยงาม และ ประเภทกระปุกนวัตกรรมสร้างสรรค์ เปิดกว้างสำหรับผู้เข้าประกวดตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และบุคคลทั่วไป สร้างสรรค์ผลงานที่สื่อให้เห็นถึงการเก็บออมเงินเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับชีวิต ซึ่งผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลรวมถึงผลงานที่ส่งเข้าประกวด ธนาคารจะนำไปพิจารณาเพื่อผลิตกระปุกออมสินในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป

ผู้สนใจดูรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการผลิตผลงาน การส่งผลงาน และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.gsb.or.th  ส่งใบสมัครและผลงานเข้าประกวดได้ทาง อีเมล gsbkapookcontest@gsb.or.th หรือส่งผลงานด้วยตนเองที่ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 5 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 16 ต.ค. 2566

สำหรับ การตัดสินผลงานจะมีขึ้นในวันที่ 19 ต.ค. 2566 และประกาศผลการตัดสินวันที่ 20 ต.ค. 2566 ทาง www.gsb.or.th และ Facebook : GSB Society โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท ธนาคารจะเชิญมารับรางวัลในงานวันออมแห่งชาติ วันที่ 27 ต.ค. 2566 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่.