ออมสิน ประกาศผลออกแบบกระปุกเพื่อความยั่งยืน

0
15

นายโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส เป็นประธานในการตัดสินผลงานการประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ในโอกาสวาระวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยมี นางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน นายธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์ ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน นายพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ พิธีกรรายการชื่อดัง และนายกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ศิลปินป๊อปอาร์ทแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ในหัวข้อ “กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 391,000 บาท

เปิดรับผลงานเมื่อวันที่ 25 กันยายน – 16 ตุลาคม 2566 โดยมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 300 ผลงาน มีผลงานเข้ารอบตัดสิน 125 ผลงาน โดยมีผู้ชนะเลิศแต่ละประเภท ทั้งระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป รวม 6 รางวัล  โดยจะทำการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

สำหรับผลการตัดสินผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบกระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน ในวาระวันออมแห่งชาติ 2566 มีดังนี้

ประเภทกระปุกสวยงาม

ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า  >> น.ส.ณญาดา สิทธิสูงเนิน กับผลงาน มัจฉานุออมทรัพย์

ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า  >> นายธนภัทร จันทร์กระจ่าง กับผลงาน Aom-Blox

ระดับบุคคลทั่วไป  >> นายปัทวี เข็มทอง กับผลงาน ออมสินน้องช้าง

ประเภทกระปุกนวัตกรรมสร้างสรรค์

ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า  >> น.ส.นารา วิบูลย์สันติพงศ์ กับผลงาน น้องต้นไทรกับความยั่งยืน

ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า  >> นายอัษฐวรรธน์ เทียมเมือง กับผลงาน Magic Pipe

ระดับบุคคลทั่วไป  >> น.ส.สมฤทัย เลิศเทวศิริ กับผลงาน ม้าออมเงินไม้ (มาออมเงินมั้ย)

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบกระปุกออมสิน เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างภารกิจธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารออมสินที่มุ่งมั่นปลูกฝังนิสัยการออมให้ประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้เกิดการออมเงินในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างค่านิยมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมที่สามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับชีวิต