เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต MOU บางกอก เชน ฮอสปิทอล ในโครงการ ‘Smart Family and Mom’

0
103

นายชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือดูแลคุณแม่และลูกน้อยSmart Family and Mom มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้มารดาที่ฝากครรภ์กับโรงพยาบาลในเครือ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ทุนประกัน 100,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

โดยได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารตัวแทน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้

ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล      

บรรยายภาพจากซ้าย

  1. ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล  
  2. นายกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
  3. ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  
  4. นายชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายช่องทางตัวแทน บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
  5. นายฐิติเมตต์ ธำรงพีระสิทธิ์ DCAO ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
  6. นายพงศ์หฤษฏ์ ธนพลชยมงคล ผู้อำนวยการภาคฝ่ายตัวแทน (VP) บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)