เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลระดับสากล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia”  

0
64

ดร.สุธี โมกขะเวส (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลระดับสากล รางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia” รางวัลอันทรงเกียรติ จากนิตยสาร HR Asia ของบริษัท Business Media International (BMI) ประเทศมาเลเซีย เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีการสำรวจจากพนักงานว่าเป็นนายจ้างที่ดีที่สุดและน่าทำงานด้วยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย  อีกทั้ง ยกย่องให้เป็นบริษัทที่มีแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับสูง รวมทั้งวัฒนธรรมการทำงานที่ยอดเยี่ยม

โดยมี นางสาวสาธิกา จินานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นางสาวจิตต์เกษม สุรธรรมานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ นางสาววิมลวรรณ ปัทมรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ นายรัชดา พุ่มสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ และนายพุฒิ เด่นสมพรพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย

ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่