เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ บางจากมอบ “กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส”

0
50

            นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า ได้จับมือกับบริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบของขวัญปีใหม่สุดพิเศษแทนความห่วงใยและพร้อมดูแล ด้วย “กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม) (ไมโครอินชัวรันส์)” ให้แก่ลูกค้าผู้ถือบัตรสมาชิกบางจาก เพียงใช้คะแนนสะสม 9 คะแนนในบัตรสมาชิกแลกรับสิทธิ์ในการทำประกันอุบัติเหตุฟรี โดยลูกค้าสามารถเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านลิ้งค์ http://tiny.cc/2r00gz แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ และเลขที่สมาชิกตามหน้าบัตรของบางจากเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ์ตามรอบที่บางจากกำหนด คือ ทุกวันจันทร์  พุธ ศุกร์ ภายในเวลา 16.00 น.

         โดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่วันถัดไปหลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ์ เช่น กรณีลูกค้าลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสำเร็จในรอบระหว่างวันศุกร์ เวลา 12.01น. – วันจันทร์ เวลา 12.00 น. ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ในวันจันทร์ จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ 00.01 น. ของวันอังคาร และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ โดยมีรอบการลงทะเบียนดังนี้  ลงทะเบียน วันศุกร์ เวลา 12.01 น. – วันจันทร์ เวลา 12.00 น.จะได้รับ SMS วันจันทร์ พร้อมตัด 9 คะแนน ลงทะเบียน วันจันทร์ เวลา 12.01 น. – วันพุธ เวลา 12.00 น. จะได้รับ SMS วันพุธ พร้อมตัด 9 คะแนน ลงทะเบียน วันพุธ เวลา 12.01 น. – วันศุกร์ เวลา 12.00 น. จะได้รับ SMS วันศุกร์ พร้อมตัด 9 คะแนน กรณีรอบการส่ง SMS ตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนออกไปยังวันทำการถัดไป

           สำหรับข้อตกลงความคุ้มครองที่ลูกค้าจะได้รับประกอบด้วย ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท หรือคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่  50,000 บาท  และมีผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 5,000 บาท ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 150 บาท ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 วันโดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 มกราคม 2563

หมายเหตุ : ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น, สงวนสิทธิ์การรับความคุ้มครอง 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาของโครงการ , เริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันถัดจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน สิ้นสุดเวลา 16.30 น. และไม่สามารถต่ออายุได้, เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here