โตเกียวมารีนประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๙

0
109

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมปลูกจิตสำนึก และบ่มเพาะคุณธรรมอันดี มีจริยธรรมภายในจิตใจของยุวชนและสังคมไทย ร่วมอนุโมทนามหาบุญสนับสนุนมอบสวัสดิการความคุ้มครองดูแลรักษาพยาบาลแก่สามเณรทั้ง ๑๒ รูป เพื่อสร้างความอุ่นใจ กับ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๙ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ๗ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ติดตามชมเรียลลิตี้ธรรมะสนุก มุ่งเน้นการขัดเกลากายและใจ เพิ่มพูนปัญญาตามหลัก “ไตรสิกขา” เพื่อเรียนรู้และเผยแพร่พุทธธรรมได้ที่www.trueplookpanya.com/truelittlemonk