ไทยพาณิชย์คว้า 3 รางวัลธนาคารเพื่อ SME เวทีระดับโลก

0
31

ธนาคารไทยพาณิชย์ รับ 3 รางวัลธนาคารเพื่อผู้ประกอบการ SME ยอดเยี่ยมประจำปี 2023 ประกอบด้วย

รางวัล Best SME Bank in Thailand 2023 จาก Alpha Southeast Asia

รางวัล The Global Economics Awards 2023 (Best SME Bank in Thailand 2023) จาก The Global Economics

รางวัล Best SME Bank in Thailand 2023  จาก Global Business Review Magazine

จากการสนับสนุนการสร้าง Ecosystem ทั้งลูกค้า SME และคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SME ไทย

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และเทคโนโลยี กดดันการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ในปัจจุบัน  ธนาคารจึงมุ่งเน้นการนำเครื่องมือทางดิจิทัลมาผสานกับความรู้ความเข้าใจ ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ SME ไทยปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งยกระดับการให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทาง ตามวิสัยทัศน์ Digital Bank with Human Touch  

ดังนั้นรางวัลธนาคารเพื่อผู้ประกอบการ SME ยอดเยี่ยมประจำปี 2023 จึงสะท้อนหลักคิดของธนาคาร และตอกย้ำความมุ่งมั่นทุ่มเทของทีมงาน SCB SME ในการดูแลลูกค้าและคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารดูแลลูกค้า SME ให้มีความเข้มแข็งในทุกมิติ ผ่าน 3 กิจกรรมในการสร้าง Ecosystem ให้ลูกค้า SME และคู่ค้าของลูกค้า ประกอบด้วย

1. SME Knowledge ส่งเสริมความแข็งแกร่งและศักยภาพ SME ด้วยการจัดหลักสูตรสัมมนา, พา SME ปรับตัวให้ธุรกิจมีกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมี SCB SME Mentor เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้ลูกค้าในทุกช่วงของการทำธุรกิจ

2. Ecosystem and Government Partnership ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้ SME เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจ และเพิ่มช่องทางการขายทั้งในและต่างประเทศ

3. Financial Support คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า SME เป็นหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ Digital เพื่อให้ให้บริการลูกค้าผ่านออนไลน์ ลดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารได้ช่วยเหลือธุรกิจด้านสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา พยายามปรับตัวให้ลูกค้าทำธุรกิจได้ดีที่สุด SCB SME ทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของลูกค้ารวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการให้หันมาใช้พลังงานทดแทน ด้วยโครงการ Green Energy  เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนในการใช้พลังงาน ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน