ไทยสมุทร ต้อนรับคณะ Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC. พันธมิตรทางธุรกิจ ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม และความยั่งยืน

0
113

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO)พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ Mr.Allen Thai, CEO of Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC. พร้อมคณะจำนวน 53 ท่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ ไดอิจิ ประกันชีวิต (ประเทศญี่ปุ่น)

ในโอกาสที่ได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจฝ่าวิกฤต รวมทั้งทิศทางในการดำเนินธุรกิจหลังจากโควิด 19 โดยได้เยี่ยมชมการทำงานของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ในส่วนงานต่าง ๆ ทั้งด้านการใช้นวัตกรรมในการบริการลูกค้า การดูแลพนักงานในมิติต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม และการเดินหน้านโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Sustainable with Love – รักคือพลังสร้างความยั่งยืน”

ในโอกาสนี้ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการสานสัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มไดอิจิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการต้อนรับครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร OCEAN TOWER 1 ถนนรัชดาภิเษก