ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ยกพลสัมมนา New Episode of Rider ประกาศยุทธศาสตร์ปีแห่งการปฏิวัติองค์กรเพื่อความยั่งยืน

0
75

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน)  ได้ยกพลไปสัมมนา New Episode of Rider ที่ โรงแรมสิริน พลา จ.ระยอง โดยผู้บริหารได้สร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน ถึงการเปลี่ยนแปลงที่บริษัทกำลังดำเนินการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสู่สากล พร้อมร่วมกันประกาศยุทธศาสตร์และค่านิยมของบริษัท เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

     ในโอกาสนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพลังงานทหาร ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทุกรูปแบบ โดยเฉพาะด้านพลังงานทดแทนในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกกิตติภพ เธียรสิริวงษ์ ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน เป็นผู้บรรยายองค์ความรู้ด้านพลังงานให้กับชาว Rider นอกจากนี้บริษัทยังจัดกิจกรรม Team Building เพื่อให้พนักงาน ได้ยกระดับการทำงานร่วมกันอย่างเป็น Professional Team Work อีกด้วย

“ กิจกรรม Rider สำหรับปีแห่งการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง ”

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน

#ไรเดอร์อินชัวรันส์โบรกเกอร์     #โบรกเกอร์สีขาว    #ขายความจริงอิงความซื่อสัตย์