3 ตัวแทนโตเกียวมารีน รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่น 2022

0
119

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) นำโดย ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการ และสายงานตัวแทน ร่วมแสดงความยินดีกับ 3 ตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิต ได้รับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น (Prime Minister’s Insurance Award 2022) ได้แก่ น.ส.ศิริทิพย์ ณ อุบล, น.ส.พัทธมน ไชยณรงค์ และน.ส.ศันส์สิริ สิริทวีวัจน์ ที่ปีนี้ได้รับรางวัลต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 แล้ว