CIMB Thai จัดวิ่ง Run To Win – Save Children Heart ระดมเงิน 5 แสนบาท บริจาคโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

0
113

พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดโครงการ Run To Win – Save Children Heart เชิญชวนพนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ วิ่งสะสมระยะทางผ่าน Application DROMOS (Virtual Run) ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 15 สิงหาคม 2566 โดยทุกๆ 1 กิโลเมตร ธนาคารจะเปลี่ยนเป็นเงิน 10 บาท บริจาคให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก โดยมีเป้าหมายสูงสุดของเงินบริจาค 500,000 บาท

โดยพนักงาน 1,500 คนทั่วประเทศ ร่วมกันวิ่งเพื่อระดมเงินบริจาคและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้ระยะทางสะสมรวมทั้งสิ้น 65,800 กิโลเมตร อีกทั้งธนาคารผลิตเสื้อ Save Children Heart จำหน่ายให้พนักงานเป็นที่ระลึก รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเมื่อรวมรายได้จากการวิ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 525,571 บาท โดย พอล วอง ชี คิน ซีอีโอ เป็นตัวแทนธนาคาร ส่งมอบเงินแก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และได้รับเกียรติจากนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ และนายประจวบ น้อยอามาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รายงานสถิติของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด พบในเด็ก 8 คน จาก 1,000 คน ความรุนแรงของโรคหัวใจในเด็ก ไม่เพียงแต่ทำให้พัฒนาการและการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าวัย แต่อาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

สำหรับ Application DROMOS พัฒนาโดยบริษัท ไพร์มเวิร์ค โซลูชั่น เข้ามาสนับสนุนการออกแบบ app  ให้พนักงาน CIMB Thai สะสมระยะวิ่งผ่าน Virtual Run

กิจกรรม Run to Win (Virtual Run) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ที่พนักงานธนาคารและบริษัทในเครือต้องการตอบแทนสังคม ระดมทุนและนำส่งเงินบริจาคมอบให้องค์กร/มูลนิธิต่างๆ เป็นยอดเงินบริจาครวมแล้ว 1,873,371 บาท

ข้อมูลเงินบริจาคจากโครงการ Run To Win

  1. ปี 2563 Run To Win – Save Blood จำนวนเงิน 200,000 บาท มอบสภากาชาดไทย
  2. ปี 2564 Run To Win – ช่วยหมอบ้านแพ้วสู้ภัย Covid-19 จำนวนเงิน 788,000 บาท มอบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
  3. ปี 2565 Run To Win – Save Tiger บริจาคให้ WWF จำนวนเงิน 359,800 บาท
  4. ปี 2566 Run To Win – Save Children Heart จำนวนเงิน 525,571 บาท บริจาคให้ รพ.บ้านแพ้ว