FWD ประกันชีวิต ฉลองครบรอบ 10 ปี ของกลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดี มอบทุนการศึกษาสนับสนุนเยาวชนไทยมูลนิธิพิมาลี

0
47

FWD ประกันชีวิต มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน “ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี” เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของกลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดี และ FWD ประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ต่อยอดความรู้สู่อาชีพที่มั่นคงในอนาคต

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”) เปิดเผยว่า “FWD ประกันชีวิต ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนในสังคม (reduce inequality) เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตเต็มที่  Celebrate living ได้โดยไม่ต้องกังวล ดังนั้นเราจึงเดินหน้าสนับสนุน “มูลนิธิพิมาลี” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้ เนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษที่เราครบรอบ 10 ปี จึงได้เพิ่มการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี จำนวน 10 ทุน เพื่อเป็นส่วนช่วยสร้างความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างอาชีพต่อไปในอนาคตสำหรับเยาวชนภายใต้การดูแลของมูลนิธิ”  

นางสาวสเตฟานี เด ซาร์ท ลูป์ ผู้ก่อตั้ง “มูลนิธิพิมาลี” และ “ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี” (Pimali Hospitality Training Center) จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทาง FWD ประกันชีวิต เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพในทุกระดับอย่างเท่าเทียม เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพราะว่าการศึกษาหาความรู้ และทักษะด้านอาชีพ ถือเป็นอาวุธที่สำคัญและทรงพลังแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้สามารถนำไปใช้ดูแลตัวเองในระยะยาวได้”

ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคาย ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ด้วยการระดมทุนความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้มูลนิธิพิมาลี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลนในเขตพื้นที่ภาคอีสาน และเป็นเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิทำงานช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ ไร้ญาติพี่น้อง หรือครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เข้ามาเรียนและฝึกอบรมในสายอาชีพภายหลังจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหลักสูตรการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมระยะเวลา 11 เดือน

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดีได้จัดทำโครงการ “10 ทุนใน 10 ประเทศ” มอบทุนสนับสนุนให้แก่กิจกรรมเพื่อสังคมใน 10 ประเทศที่เอฟดับบลิวดีดำเนินกิจการอยู่ เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง