FWD ประกันชีวิต เปิดตัว “CI Fixed Pay” ที่เพิ่มความคุ้มครองโรคร้ายแรง ครอบคลุมทั้งระดับเริ่มต้นและรุนแรงตลอดชีพ

0
153

FWD ประกันชีวิต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันใหม่สำหรับช่องทางตัวแทน “ซีไอ ฟิกซ์ เปย์ ตลอดชีพ รับมือโรคร้ายแรง” (CI Fixed Pay) แผนประกันชีวิตที่แตกต่าง นำเสนอเป็นครั้งแรกของวงการประกันชีวิตไทย กับผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับเริ่มต้น ที่ไม่เพียงมอบผลประโยชน์เงินก้อน 25% ของทุนประกันภัย และดูแลมากขึ้นด้วยการหยุดชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมรับความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดสัญญา ยาวนานสูงสุดถึงอายุ 90 ปี ครอบคลุม 19 โรคร้ายแรงทั้งระดับเริ่มต้นและระดับรุนแรง

นางสาวอลิสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต” หรือ “FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า การใช้ชีวิต สภาพแวดล้อม และไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนแตกต่างกันไป รวมถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบ จนอาจมองข้ามการดูแลสุขภาพของตนเอง การเตรียมพร้อม และการวางแผนสร้างหลักประกันทั้งด้านชีวิตและโรคร้ายแรงในระยะยาวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยหลักการทำงานแบบ Customer-led ของ FWD ประกันชีวิต ที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เราจึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์แบบประกัน “ซีไอ ฟิกซ์ เปย์ ตลอดชีพ รับมือโรคร้ายแรง” (CI Fixed Pay) มอบความสบายใจให้กับลูกค้าด้วยเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา พร้อมเพิ่มจำนวนโรคร้ายแรง ที่คุ้มครองตามกรมธรรม์ ทั้งระดับเริ่มต้นและระดับรุนแรงรวม 19 โรค โดยไม่เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย ให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

ผู้ที่สนใจ “ซีไอ ฟิกซ์ เปย์ ตลอดชีพ รับมือโรคร้ายแรง” สามารถติดต่อช่องทางตัวแทน FWD ประกันชีวิต พร้อมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FWD Customer Center 1351 หรือช่องทางเว็บไซต์ https://www.fwd.co.th/