JPARK เปิดตัว “MRTA Smart Parking” ระบบบริหารจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ

0
33

“เจนก้องไกล หรือ JPARK ” เปิดตัว “MRTA Smart Parking Smart Life” ระบบบริหารจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ พร้อมปรับปรุงพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกครอบคลุมการให้บริการที่จอดรถอย่างครบวงจร ตอบโจทย์ Lifestyle สังคมเมืองยุคใหม่

นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) หรือ JPARK ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่จอดรถอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า “Smart Parking Smart Life” คือระบบบริหารจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมการให้บริการที่จอดรถอย่างครบวงจร ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการจอดรถด้วยเทคโนโลยีบันทึกการเข้า-ออกลานจอดรถ  การบันทึกส่วนลด และการชำระค่าบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้เข้าถึงลาดจอดรถได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย

ในขณะที่ผู้ให้บริการสามารถบริหารจัดการลานจอดรถได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ลดการติดขัดบริเวณพื้นที่ลาดจอดรถ โดยบริษัทฯเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบที่จอดรถตามความต้องการ การออกแบบระบบจราจร การรวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พื้นที่ รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ลานจอดรถให้ได้ประโยชน์สูงสุด  การจัดปรับปรุงพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

โดยโครงการ “MRTA Smart Parking Smart Life” จะให้บริการในพื้นที่ที่มีความต้องการสูง เช่น พื้นที่ลานจอดรถบริเวณระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้คัดเลือกบริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินการออกแบบระบบที่จอดรถ Smart parking และปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)

“ระบบบริหารจัดการลานจอดรถ MRTA Smart Parking Smart Life นอกจากจะตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการลานจอดให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เพราะในอนาคตลานจอดรถจะไม่ใช่เพียงให้บริการที่จอดรถเท่านั้น แต่จะกลายเป็นแหล่งที่รวม Lifestyle ให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วย” นายสันติพลกล่าว