KKP Dime เปิดขายกองทุนหุ้น NASDAQ-100 ฟรีค่าธรรมเนียม ลดความกังวลภาษีลงทุน ตปท.

0
338

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดตัวผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ “กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – UNHEDGED (KKP NDQ100-UH) E-Class” บนแอปพลิเคชัน Dime! เพิ่มทางเลือกผู้ลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศ  ฟรี!ค่าธรรมเนียมการจัดการตลอดอายุการลงทุน ลดความกังวลเรื่องภาษีการลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – UNHEDGED (KKP NDQ100-UH) E-Class เป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศที่บริหารจัดการโดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร เป็นหน่วยลงทุนชนิดที่ถูกออกแบบให้ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นกองแรกบนแอปพลิเคชัน Dime!  เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองเดียวคือ Invesco NASDAQ 100 ETF ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรกในตลาดหุ้น NASDAQ และมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100   และกองทุนรวม KKP NDQ100-UH E-Class ยังไม่มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันลูกค้าสามารถซื้อหุ้นต่างประเทศชั้นนำของโลกผ่านแอปพลิเคชัน Dime! ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 50 บาท  แต่ยังมีนักลงทุนที่กังวลเรื่องภาษีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่มีผลบังคับเมื่อ 1 ม.ค. 67 เคเคพี ไดม์จึงได้ร่วมกับ บลจ.เกียรตินาคินภัทร พัฒนากองทุนรวม KKP NDQ100-UH E-Class  ด้วยจุดเด่นที่ลูกค้าไม่เสียค่าธรรมเนียมการจัดการ  บวกกับกองทุนรวมที่รายได้ที่เกิดจากการลงทุนไม่ต้องนำไปคำนวณเป็นภาษีเงินได้  ช่วยลดความกังวลเรื่องภาษีการลงทุนในต่างประเทศ

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด กล่าวว่า กองทุนรวม KKP NDQ100-UH E-Class เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตสูง และมีระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) โดยเชื่อว่ากองทุนนี้จะตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่เน้นความคุ้มค่า สามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ และมองหาโอกาสรับผลตอบแทนรวมที่สูงขึ้นจากการกระจายการลงทุนไปในตลาดที่มีศักยภาพ ในธุรกิจชั้นนำของโลก

ข้อมูลกองทุน KKP NDQ100-UH E-Class

  • เปิดทำการซื้อขายวันแรก วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 8:30 – 15:30 น.
  • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ 1,000 บาท
  • ซื้อได้ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน
  • ค่าธรรมเนียมการขาย​ (เรียกเก็บเมื่อซื้อ) 0.1605%
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน​ (เรียกเก็บเมื่อขาย) 0.1605% 
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Dime! เพื่อลงทุนกองทุนหุ้นต่างประเทศแบบฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Dime! ได้ที่ www.dime.co.th หรือ Facebook: @dimeinvest

คำเตือน:

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนสามารถข้อรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัท
  • กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ดังนั้นกองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนโปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

เกี่ยวกับบริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด (KKP Dime)

KKP Dime เป็นบริษัทในเครือเกียรตินาคินภัทร ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และเริ่มประกอบธุรกิจในเดือนสิงหาคม 2565 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิวัติให้ธุรกิจการเงินและการลงทุนเป็นเรื่องง่าย ทุกคนเข้าถึงได้โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และไม่ถูกจำกัดด้วยความรู้ ประสบการณ์ ความมั่งคั่ง หรือรายได้ โดยโดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล และวัฒนธรรมการทำงานแบบยึดลูกค้าเป็นหลัก