NSI รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

0
41

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงการเป็นบริษัทประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และฐานะการเงินที่มั่นคง ตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวทางของ ESG

 ทั้งนี้ นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ รับมอบรางวัลจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2565 (Prime Minister’s Insurance Awards 2022) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี