SAM โกอินเตอร์เซ็น MOU กับ KAMCO เตรียมพร้อมความร่วมมือขยายตลาดสู่เอเชีย

0
23

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  กับ Korea Asset Management Corporation  หรือ KAMCO บริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพระหว่างกันออกไปอีก 3 ปี

นางสิรินารถ แน่งอนงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  กับ Korea Asset Management Corporation  หรือ KAMCO บริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพระหว่างกันออกไปอีก 3 ปี ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  

โดยทั้ง 2 หน่วยงานในฐานะประเทศสมาชิกของ International Public AMC Forum (IPAF) ยังมีแผนความร่วมมือในด้านอื่นๆ อาทิ การพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การปรับปรุงวิธีการทางการตลาด การร่วมมือกันขยายตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดประชุมหรือกิจกรรม Roadshow หรือกิจกรรมระหว่างประเทศอื่นๆ  เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในเอเชีย

สำหรับ  International Public AMC Forum หรือ IPAF ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกอบรม ระหว่าง บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐในประเทศต่างๆ เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย

ปัจจุบัน IPAF ประกอบด้วยสมาชิกจากบริษัทบริหารสินทรัพย์และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียจำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย เกาหลี จีน เวียดนาม คาซัคสถาน มาเลเซีย อินโดนีเซีย มองโกเลีย