The Power Camp รวมพลคนภาคใต้

0
78

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดงาน The Power Camp : Better Stronger Faster รวมพลคนภาคใต้ โดยถือเป็นภาคสุดท้ายของกิจกรรม Power Camp ที่จัดมาครบทุกภาคทั่วประเทศไทยแล้ว  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน เป็นประธานเปิดแค้มป์ และให้วิชาการในหัวข้อ   “เติบโตและยั่งยืนกับโตเกียวมารีน”   

โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพในทุกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย บรรลุเป้าหมายทั้งส่วนตัว ทีมงาน และเป้าหมายองค์กร ภายในงานมีวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ และประสบความสำเร็จอย่างสูง หลากหลายท่าน มาร่วมเป็นต้นแบบในการต่อยอดการทำงาน พร้อมมอบรางวัล Pro-active agent และรางวัลเหรียญทอง Black Belt เมื่อวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ณ โรงแรมขนอม โกลเด้นบีช หาดหน้าด่าน ขนอม จ.นครศรีธรรมราช