ทิพยประกันภัย มอบกรมธรรม์ โควิด – 19 ให้กับบุคลากร มูลนิธิชัยพัฒนา

0
24

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่  วิชชุดา ไตรธรรม  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรของมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศ จำนวน 1,443 คน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบ  ณ มูลนิธิชัยพัฒนา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here