โตเกียวมารีน จัดงานThe Power Camp  มหกรรมผลิตภัณฑ์ รวมพลคนภาคใต้

0
61

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดงาน The Power Camp: Up skills มหกรรมผลิตภัณฑ์ รวมพลคนภาคใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน เป็นประธานเปิดแค้มป์

และให้วิชาการในหัวข้อ “ท่านประธานกับงานที่รัก” ร่วมด้วยวิชาการที่จะ up skills งานขาย โดย อ.สุชาติ นิลคำวงศ์ ในหัวข้อ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดแบบประกันให้ลงตัว และ Show Case /สัมภาษณ์ โดย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (VP) , ผู้บริหารฝ่ายขาย (AL),ตัวแทน Agent

จากนั้นร่วมกิจกรรมสันทนาการ ธีม”โอ้โอปักษ์ใต้บ้านเรา” พร้อมมอบรางวัล Pro-active agent เมื่อวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท