แพทยสมาคมฯ เชิญคนไทย สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ผู้ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ผ่านการบริจาคเงินเข้าโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย Covid-19”

0
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ และแพทยสภา เชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทุ่มเทและเสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุน ในโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย Covid-19” เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์และพยาบาลสังกัดแพทยสมาคมฯ แพทยสภา และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ทุนประกันภัยรายละ 5,000,000 บาท โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ...

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ สานต่อโครงการแต้มต่อชีวิต รวมใจคนไทยสู้ภัย ‘Covid-19’ ชวนแลกแต้มบัตรเครดิตบริจาคช่วยโรงพยาบาล

0
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล สานต่อโครงการแต้มต่อชีวิต ชวนสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี และบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บริจาคแต้มสะสมบัตรเครดิตฯ เพื่อร่วมสมทบทุนสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตลอดจนการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยจะมอบเงินบริจาคผ่านทางมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิรามาธิบดี ทั้งนี้ สมาชิกบัตรฯ สามารถทำรายการบริจาคแต้มบัตรเครดิตได้ด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ทุก 2,000 คะแนนเท่ากับบริจาค 200 บาท ตั้งแต่ 1 เมษายน -...

โตเกียวมารีนประกันชีวิต ออกมาตราการเพิ่มเติมช่วงโควิด-19 ขยายความคุ้มครอง สำหรับกรมธรรม์ที่อนุมัติรับประกันในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563”

0
บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ออกมาตราเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นคง และอุ่นใจให้แก่ลูกค้าจึงพิจารณาขยายความคุ้มครองในสัญญาเพิ่มเติมของบริษัท สำหรับการป่วยด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) เป็นกรณีพิเศษ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองทันที โดยไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 30 วัน ซึ่งปกติกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองในกรณีผู้เอาประกันภัย มีการเจ็บป่วยในระยะ 30 วันแรก นับจากวันที่กรมกรรม์กันภัยเริ่มคุ้มครอง โดยมีรายละเอียดการขยายความคุ้มครอง ดังนี้  1. สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย ที่อนุมัติรับประกันในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง...

กรุงศรี ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

0
นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือ กรุงศรี กรุ๊ป ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและลูกค้าบุคคล เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 โดยพิจารณาตามสภาพการณ์ของธุรกิจและความเดือดร้อน เพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแต่ละราย สำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ประกอบด้วย  ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย ...

บลจ.ทิสโก้ ส่งทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทยถึงเป้า 5% ใน 12 วัน

0
นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ เปิดเผยว่า กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#5 (TEQT5M5) มีความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) โดยสามารถบริหารให้ถึงเป้าหมาย 5% มีมูลค่า NAV เท่ากับ 10.5117 บาทต่อหน่วย ในวันที่...

ช้อปออนไลน์กับบัตรเครดิตทีเอ็มบี&ธนชาต รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

0
ช้อปออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต โดยมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 – 9,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 – 19,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท ยอดยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท...

แบงก์กรุงเทพ เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติปันผลระหว่างกาลหุ้นละ5บาท

0
นายอภิชาต รมยะรูป เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยจะพิจารณากำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญขึ้นใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป พร้อมกันนี้ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 9,544,214,470 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2563 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2563) ซึ่งเป็นกำหนดเดิมกับที่เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 “การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 27...

บัณฑูร ล่ำซำ ลาออกจากเป็นประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมตั้งกอบกาญจน์ รักษาการประธานกรรมการ และขัตติยา เป็นซีอีโอ

0
คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้งนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหญิงคนแรกของธนาคาร และเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ตระกูลล่ำซำ   มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 นายบัณฑูร ล่ำซำ    ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย ต่อคณะกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร มีมติแต่งตั้งให้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร...