เบี้ยประกันชีวิตรวมสิ้นเดือนตุลาคม ปี 60 เติบโตเพิ่มขึ้น 6.28 %

0
นายพิชา สิริโยธิน  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย  เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 487,639.32 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.28 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 136,553.44 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 351,085.88 ล้านบาท โดยมีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 84 โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกจำนวน...

คปภ. เผย “นครพนมโมเดล” ช่วยเยียวยารถยนต์ นาข้าว บ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม

0
  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบเพื่อวางมาตรการป้องกันและเยียวยาด้านการประกันภัยแก่ประชาชน โดยได้มีการสนธิกำลังลงพื้นที่ในภาคอีสาน นำร่องที่จังหวัดนครพนมเพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงน้ำดื่มในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งกำหนดเป็น “นครพนมโมเดล” เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับจังหวัดอื่นๆ ทั้งในการเยียวยาผู้ประสบภัย และการเร่งประสานงานการสำรวจภัยและการประเมินความเสียหาย รวมทั้งประสานติดตามเร่งรัดให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ทั้งนี้จากการมอบหมายให้สำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศติดตามและรายงานความเสียหายรวมถึงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทประกันภัยในการเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัย จากรายงานเมื่อวันที่...

สมาคมวินาศภัย มอบวุฒิบัตรหลักสูตร IMDP 23

0
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร“โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 23” (InsuranceManagementand DevelopmentProgram:IMDP23)โดยหลักสูตรนี้มีผู้บริหารในธุรกิจประกันภัยให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมมาแล้วกว่า 1,200คน ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมประกันวินาศภัยไทย และศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมอัตตา เลคไซค์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เอไอเอ คว้ารางวัลองค์กรจัดการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น จากนิตยสาร Euromoney

0
เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลองค์กรที่มีการจัดการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในประเทศไทย (Best Real Estate Investment Manager in Thailand) จากนิตยสาร Euromoney เพื่อเชิดชูเอไอเอ ประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่มีการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ดีเลิศ จากการพัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอระดับพรีเมี่ยม บนทำเลทอง 2 แห่ง ได้แก่ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ และ...

พรูเด็นเชียลเปิดตัว “พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม”ชูคุ้มครองครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ

0
นายอามัน คาพัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการบริหารลูกค้าและการตลาด บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โดยปกติแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงในปัจจุบันจะให้ความคุ้มครองเพียงระยะลุกลาม จากนั้น ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลง จากการที่พรูเด็นเชียลยึดแนวทางการคิดจากมุมมองของลูกค้าเป็นสำคัญ เราจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในกรณีที่อาจเกิดโรคร้ายแรงหลายๆ โรค รวมถึงหลายๆ ระยะของโรค โดยนอกเหนือจากการจ่ายผลประโยชน์หากตรวจพบในระยะเริ่มต้นแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ยังส่งมอบทางเลือกที่ทันสมัย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอีกด้วย” บริษัทฯ...

เจนเนอราลี่ มอบเงิน มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

0
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) นำทีมผู้บริหารบริษัทฯ พร้อมศิลปินดารา เข้ามอบเงินบริจาคจากแคมเปญ Hold Your Breath เพื่อสนับสนุน มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และผู้บริหารรับมอบ #ให้โอกาสรักให้โอกาสชีวิต #ProtectYourLove

ไทยประกันชีวิตเพื่อผู้ป่วยสูงวัย

0
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และกรรมการศิริราชมูลนิธิ รับมอบเงินสมทบกองทุน “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ปีที่ 3 จำนวน 900,000บาท จากดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อนำไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดตาต้อให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ ณ คณะแพทยศาสตร์...

บริษัทกลางฯ ร่วมประชุม รมต.สาธารณสุขของประเทศสมาชิก WHO

0
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก South-East Asia Ministerial Meeting : Accelerating Actions for Implementation of Decade of Action for Road Safety...