บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นนำนโยบาย ESG มาใช้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร ด้วยการดำเนินนโยบาย ESG อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างจุดยืนในการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ฟอลคอนให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากนโยบาย ESG ของบริษัทฯ เพื่อให้องค์กรดำเนินธุรกิจและร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามนโยบายของ Fairfax Financial Holdings Limited ตลอดครึ่งปีแรกของปี 2566 ฟอลคอนประกันภัยมีกิจกรรมที่สนับสนุนทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการนำกลับมาใช้ใหม่ และการใช้ซ้ำ รวมถึงเลือกใช้วัสดุจากการรีไซเคิล โดยล่าสุดได้มีการมอบโต๊ะสำนักงานสภาพดี อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ มูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9...
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® 2030 ซึ่งเป็นช่วงต่อจากกลยุทธ์เดียวกันที่ประกาศเมื่อปี 2559 เพื่อช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารทะเล ด้วยการดูแลคนและโลกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กลายมาเป็นวาระเร่งด่วนของมนุษยชาติ ระบบนิเวศที่สำคัญตกอยู่ในความเสี่ยง  ข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุว่า ประชากรโลกกว่า 600 ล้านคนพึ่งพามหาสมุทรเป็นแหล่งอาหารและใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ณ วันนี้ไทยยูเนี่ยนมองว่าความยั่งยืนคือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจและ SeaChange®  เปรียบเสมือนใบอนุญาตที่จะทำให้เราดำเนินธุรกิจได้ในโลกปัจจุบัน เราเชื่อว่าการดูแลทรัพยากรของเราด้วยความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเป็นแหล่งอาหารและอาชีพให้กับประชากรโลกในรุ่นต่อไป ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทในการที่จะก้าวไปเป็นบริษัทอาหารทะเลที่ผู้คนทั่วโลกเชื่อถือมากที่สุด *SeaChange®  2030* จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุวิสัยทัศน์นี้  สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้...
PTG  จับมือ ATLAS ENERGY ผู้จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที  จัดกิจกรรมเพื่อสังคง ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน" นำพนักงานกว่า 50 คน ร่วมสนับสนุนคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน ณ โรงเรียนวัดสมบูรณาราม ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า PTG เติบโตคู่กับคนไทยมากว่า 34 ปี  โดยตระหนักถึงความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่ดำเนินกิจการ  โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)...
 นายอนุสรณ์ ตรียะเวชกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและตะวันตก) ด้านสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงานวิริยะจิตอาสา มอบน้ำดื่มมูลค่า 76,000 บาท ตามโครงการรักษ์ช้างยั่งยืนให้กับ นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้าน ช.ช้างชรา เพื่อนำไปใช้ในกิจการของปางช้างบ้าน ช.ช้างชรา ตลอดปี โดยมี คุณสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการบูรณการอนุรักษ์ช้างในผืนป่าภาคตะวันตก โดยจะร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของปางช้างให้ช้างที่เข้ามาพำนักได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้วางแผนจัดทำโครงการแปลงเกษตรขนาดใหญ่ปลูกหญ้า พืชผัก และผลไม้ เพื่อเลี้ยงดูช้างได้อย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการมูลนิธิบ้าน ช.ช้างชรา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มูลนิธิบ้าน...
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย อำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ฐาปนะ คลอสุวรรณา ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน และสื่อการเรียนรู้ ให้แก่ 7 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ 2. โรงเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 3. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 4. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 5. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 6. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 7. โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาตามนโยบาย ESG...
ครั้งแรกของวงการประกันภัยไทย! เมื่อ ทิพยประกันภัย จับมือ สโมสรวอลเลย์บอลสุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค เปิดโครงการ “ทิพย วอลเลย์บอล คลินิก” จุดประกายฝันเด็กไทยกรุยทางสู่นักตบลูกยางรุ่นใหม่เพิ่มพูนทักษะพื้นฐานมาตรฐานการเล่นอย่างถูกต้อง ให้กับเด็กที่สนใจในกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อพัฒนาฝีมืออย่างยั่งยืน ตอกย้ำความเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกที่จัดโครงการวอลเลย์บอล คลินิก ภายใต้หลักคิด ESG ในมิติการช่วยเหลือสังคม “ทิพย วอลเลย์บอล คลินิก” นับเป็นโครงการแรก ที่นำผู้ฝึกสอนและนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมสุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค อาทิ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ , ปลื้มจิตร์ ถิ่นขาว และ มลิกา กันทอง มาร่วมกิจกรรมทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนทักษะการเล่นวอลเลย์บอลเบื้องต้น  รวมทั้งเป็น “ต้นแบบ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนจาก 11...
หลังจากสร้างตำนานอย่างงดงามให้กับวงการวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ก่อนจะผันตัวไปเป็นโค้ชให้กับสโมสรวอลเลย์บอลสุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค “วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์” หรือ “กัปตันกิ๊ฟ” ที่ทุกคนคุ้นเคย 1 ใน 7 เซียนวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จบนเส้นทางนักกีฬาอาชีพ จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เตรียมถ่ายทอดประสบการณ์สู่เยาวชนไทยใน “โครงการทิพย วอลเลย์บอล คลินิก” ซึ่งเป็นความร่วมมือของ ทิพยประกันภัย และ สโมสรวอลเลย์บอลสุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค เพื่อตอกย้ำความเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกที่ให้ความสำคัญ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่สนใจเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ทั้งในเรื่องทักษะการเล่นที่ถูกต้องและการไปให้ถึงเป้าหมายของตนเองในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของทิพยประกันภัยในการดำเนินงานตามหลัก ESG ด้านการช่วยเหลือสังคม คุณวิลาวัณย์ เล่าถึงหนทางสู่เส้นทางนักกีฬาของตนเองว่า มีจุดเริ่มต้นมาจากการได้รู้จักกับกีฬาวอลเลย์บอลตั้งแต่วัยเด็กจนสะสมเป็นความชอบ ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ส่งเสริมทางด้านกีฬา เช่น กีฬาวอลเลย์บอลและได้ใช้ชีวิตบนเส้นทางสายวอลเลย์บอลที่เลือกเดินอย่างมีความสุข กระทั่งประสบความสำเร็จในอาชีพสมดังความตั้งใจ “ตัวกิ๊ฟเองเป็นเด็กต่างจังหวัด จึงทราบดีว่าเด็กต่างจังหวัดยังขาดโอกาส...
ฟิลลิปประกันชีวิต ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งการให้ครั้งสำคัญกับโครงการ “ยิ่งให้..ยิ่งได้รับ” เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร ผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขาย รวมถึงประชาชนทั่วไป เป็น “ผู้ให้” ในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่น  โครงการ “ยิ่งให้..ยิ่งได้รับ” ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยจากทั่วประเทศให้ทั่วถึง และรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคกับโครงการฯ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ เว็บไซต์ DonationHub.or.th  และสามารถขอรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้  การร่วมแรงร่วมใจด้วยพลังแห่งความศรัทธาจะนำมาช่วยเหลือสู่คนไทยด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อคุณประโยชน์อย่างเด่นชัดทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยได้อย่างแท้จริง
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท และสนับสนุนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แก่มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในทุกๆ ด้านของมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่) โดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการ ใช้ยาเสพติด ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พร้อมที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยในอนาคต โดยมี ม.ล. อารยา สิโรดม กรรมการเหรัญญิก มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล...
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมเปิดตัวโครงการ “Save Our Sea 2023” ณ อังสนา ลากูน่า จ.ภูเก็ต   โดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คุณพีระ ป้อมสุข กรรมการ มูลนิธิลากูน่า ภูเก็ต คุณหิรัญ กังแฮ หัวหน้างานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พร้อมด้วยพนักงานและฝ่ายขายจิตอาสาของบริษัทฯ  เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาล ลากูน่า ภูเก็ต และทีมงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger