ตั้งหลัก!!??

0
เกิดโรคอุบัติใหม่ Covid-19ทีเดียว ทุกอย่างพลิกไปหมด พลิกจนต้องเริ่มต้นกันใหม่และเป็นการคิดแบบใหม่ทุกด้าน ทั้งการบริการการจัดการ ระบบทำงาน ตัวสินค้า ระบบการตลาด รวมไปถึงระบบการบริการ ไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจประกันภัย แต่เป็นไปอย่างนี้ในทุกธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจประกันภัย น่าจะหนักหน่อย เพราะมีเรื่องความมั่นคงทางการเงินมาเกี่ยวข้อง ซึ่งความมั่นคงทางการเงินเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้า ซึ่งหมายถึงประชาชนนั่นเอง ขณะเดียวกัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า โควิดทำให้กระเทือนไปถึงความมั่นคงของบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากการรับประกันโควิด ซึ่งที่สุดเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น จำนวนคนที่ทำประกันโควิดก็เพิ่มจำนวนแบบล้อตามไปด้วย สิ่งที่ตามมาอีกเช่นกันก็คือการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยเฉพาะประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบที่ต้องจ่ายเต็มๆ เรียกว่า “เต็มตามจำนวนเอาประกันภัย” ซึ่งที่สุดก็ส่งผลไปถึงสภาพคล่องของบริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่ง เราลองมาไล่ดูตัวเลขกันว่า โรคโควิดและประกันโควิดกระเทือนไปถึงความมั่นคงของบริษัทประกันและระบบการเงินของประกันภัยอย่างไรบ้าง บริษัทประกันวินาศภัยในไทยมีทั้งสิ้น 55 บริษัท แยกเป็นบริษัทไทย 31 บริษัท และบริษัทต่างชาติ 24 บริษัท ในจำนวนบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมด หากแยกเป็นบริษัทที่ขายประกันโควิดแต่ละประเภทแล้ว บริษัทไทยขายประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบ  13 บริษัท ขายแบบค่ารักษาพยาบาล/โคม่า 3...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger