บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ Deputy Chief Executive Officer เดินหน้ายกระดับที่ปรึกษาประกันชีวิตสู่มาตรฐานสากล โดยเน้นการขายบนพื้นฐานความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า สนับสนุนด้วยเครื่องมือดิจิทัล และนวัตกรรมบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ ที่เหนือความคาดหมาย โดยล่าสุด ที่ปรึกษาประกันชีวิต OCEAN LIFE ไทยสมุทร เข้ารับรางวัล APFinSA Awards ครั้งที่ 4 ประจำปี 2023” จำนวน 25 คน อยู่ในอันดับ Top 5 ของธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมที่ปรึกษาทางการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจให้แก่ที่ปรึกษาประกันชีวิตที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานเอเชียแปซิฟิก ณ ห้องบอลรูม 1...
คุณประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA)  เปิดเผยถึงการจัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิ APFinSA Awards ว่า สืบเนื่องด้วยสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Financial Services Association – APFinSA ) ได้เล็งเห็นว่า ตัวแทนประกันชีวิต เป็นช่องทางการขายหลักของธุรกิจประกันชีวิต ท้ังการจำหน่าย การบริการ และการเผยแพร่ความรู้ด้านประกันชีวิตให้กับประชาชน จึงจัดให้มี การแข่งขันรางวัลคุณวุฒิ APFinSA Awards ขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตทั่วท้ังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล https://youtu.be/mkHlMwGmaEk?feature=shared https://youtube.com/watch?v=mkHlMwGmaEk&feature=shared โดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติทุกปี หมุนเวียนไปตามประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียแปซิฟิก “APFinSA Awards” รางวัลอันทรงเกียรติในอุตสาหกรรมประกันชีวิตสสำหรับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ที่ได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับ ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่าน้ัน...
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา คนรุ่นใหม่ มีเวทีได้คิดและทำในสิ่งสร้างสรรค์ มีประโยชน์เพื่อสังคม ได้จัดให้มี โครงการประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023 ภายใต้แนวคิด TIPLIFE LIFE PARTNER LIFE BETTER  เพราะเชื่อว่าชีวิตที่ดีย่อมต้องมีหุ้นส่วนที่ดีเสมอ TIPlife จึงขอเป็นหุ้นส่วนให้กับน้องๆ เยาวชน นักศึกษาได้แสดงความสามารถผ่านการประกวดหนังสั้น 3 นาที ภายใต้หัวข้อ “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท โดยมี คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด...
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย  (Thai Insurance Brokers  Association : TIBA ) จัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ครั้งที่ 1 วาระปี 2566-2568  สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (Thai Insurance Brokers Association; TIBA) จัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ครั้งที่ 1 วาระปี 2566-2568 ภายหลังจากได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยนายจิตวุฒิ ศศิบุตร ยังคงได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกเป็นวาระที่ 2 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว จะมีการแถลงนโยบายบริหารงานของสมาคมฯ โดยนายกสมาคมคนใหม่ พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาที่คัดเลือกมาจากบริษัทสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย...
เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำด้านประกันชีวิต สุขภาพ และยูนิต ลิงค์ เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา ในชื่อชุด “สนุกกับทุก Content ของชีวิต” โดยดึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “AIA Vitality Unit Linked - ประกันที่ให้คุณสนุกกับทุก Content ของชีวิต” ซึ่งได้จับคู่ 2 แผนประกันเด่นของเอไอเอ ทั้งประกันสำหรับคนรักสุขภาพ “เอไอเอ ไวทัลลิตี้ (AIA Vitality)” และ ประกันชีวิตควบการลงทุน “เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ (AIA Unit Linked)” เข้าไว้ด้วยกัน ให้คนไทยไม่ต้องเลือก เพราะจะได้รับครบทั้ง...
ครบรอบ 25 ปี กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำด้านบริษัทประกันชีวิต และสุขภาพ เปิดตัว 2 แคมเปญใหญ่ “Make time for me-time” หรือ “ให้เวลาที่ควรให้กับตัวคุณเอง” ซึ่งเป็นแคมเปญที่แอกซ่าเปิดตัวทั่วเอเชียเพื่อกระตุ้นให้ทุกคน "ให้เวลากับตัวเอง" เพราะการดูแลผู้อื่นได้ดีเริ่มตนจากการดูแลตนเอง และอีกหนึ่งแคมเปญ “เชื่อในสิ่งที่ใช่กับ Emma” ที่เป็นการนำเรื่องราวความเชื่อเก่าแก่ที่คนปฏิบัติต่อๆ กันมา พร้อมนำเสนอให้ Emma by AXA เป็นผู้รู้จริง ที่สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ทุกคน โดยทั้ง 2 แคมเปญ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุน และสร้างนิยามใหม่ของสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร  บริษัท...
เมื่อคนบนโลกตระหนักถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนจากภิบัติภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น เทรนด์การใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงมาแรงและถือเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมกันทำ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทรนของรถ EV มาแรงสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากตัวเลขการจดทะเบียนรถไฟฟ้าในประเทศไทยที่ไต่เพดานสูงขึ้นทุกปี โดยในปี 2019 มีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นถึง 384% แม้จะเป็นช่วงการระบาดของโคโรน่าไวรัส และเป็นตัวเลขจากฐานคนใช้รถไม่มากก็ตาม ในอีก 2 ปี คือปี 2020-2021 ถัดมามีตัวเลขเพิ่มขึ้นกว่า 90% โดยในปีนี้คาดว่าน่าจะทะลุ 100% อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน ส่งผลให้ธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเริ่มขยับตัวตาม รวมถึงธุรกิจประกันภัยรถยนต์ที่เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารความเสี่ยงของผู้ขับขี่ ล่าสุด ไทยพาณิชย์ โพรเทค (SCB Protect) ได้ประกาศชูธงในการเป็นผู้ริเริ่มและจุดประกายให้ไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้เร็วขึ้น ด้วยการเปิดตัวบิ๊กแคมเปญ “SCB Protect คุ้มครองเพื่ออนาคต ลุ้นขับฟรีรถ EV 1 ปี”...
ไทยประกันชีวิตตอกย้ำแบรนด์ที่เชื่อในการทำความดี เปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุด “เชื่อในความดี” ตอกย้ำแบรนด์ที่เชื่อในการทำความดี สะท้อนแนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต” พร้อมต่อยอดจัดกิจกรรม “Forward for Love ส่งรักให้น้อง” รับบริจาคสิ่งจำเป็นเพื่อการศึกษา ส่งมอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ นางสาวฐิติมา  เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (Thai Life Insurance : TLI) เปิดเผยว่า แบรนด์ไทยประกันชีวิตนับเป็นแบรนด์ประกันชีวิตที่มีความแข็งแกร่ง เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยเฉพาะภาพยนตร์โฆษณาที่มีเอกลักษณ์ ขณะเดียวกันไทยประกันชีวิตเป็นแบรนด์ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม โดยเป็นแบรนด์ที่เชื่อในเรื่อง “การทำความดี” อันเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและสังคม เห็นได้จากการถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์โฆษณาหลายเรื่อง อาทิ Unsung Hero หรือแคมเปญ...
นายอาร์จัน เวส ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต (“เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต  หรือ “FWD ประกันชีวิต”)  เปิดเผยว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการ“เปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต”  เราจึงให้ความสำคัญต่อการให้บริการประกันชีวิตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (Customer-led)  เพื่อทำให้การประกันเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคที่ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตผ่านการใช้เทคโนโลยี การตลาดแบบดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสนใจมากขึ้น การบริหารงานของประกันในยุค digital จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค แพลตฟอร์ม iFWD เป็นการเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ง่าย เลือกและตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าครบทุกมิติ และครอบคลุมทุกการใช้งานสำหรับลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์เป็นสำคัญ” iFWD เป็นแพลตฟอร์มประกันออนไลน์ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2562 พัฒนาจากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกช่องทางการติดต่อกับลูกค้า ตอบโจทย์ในการให้บริการด้วยแบบประกันที่หลากหลาย ทั้งประกันประเภทออมทรัพย์เพื่อการลดหย่อนภาษี  ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เรามีระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger