“กรุงไทย” เติมสุขวัยเกษียณ ด้วย “สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการบำนาญ”

0
30

ธนาคารกรุงไทย  พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น ล่าสุดพร้อมเติมความสุขหลังเกษียณให้ข้าราชการบำนาญมีเงินพร้อมใช้และจ่ายดอกเบี้ยแบบสบายกระเป๋า ด้วยผลิตภัณฑ์ สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการบำนาญ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นเพียง 4.14% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา โดยให้วงเงินกู้สูง  และกู้ได้เต็ม 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี  ไม่จำกัดอายุผู้กู้ พร้อมรับเงื่อนไขพิเศษ สามารถเลือกชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือ เลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการบำนาญ ให้สิทธิเฉพาะข้าราชการบำนาญที่รับเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลาง โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ง่ายๆ เพียงเตรียมเอกสารประกอบด้วย บัตรประชาชน และสำเนาหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด และติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111