เมืองไทยประกันชีวิต ตอกย้ำผู้นำแบรนด์แห่งความสุข ชูกลยุทธ์ปี 2024 “Happiness,Your Way”

0
74

จากกลยุทธ์ Happiness Reinvented ในปี 2023 ที่เมืองไทยประกันชีวิตเติมเต็มความสุขในทุกๆด้านบนหลักการOutside In ทั้งผลิตภัณฑ์การให้บริการ การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ  ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถลงลึกได้ในความต้องการเฉพาะตัว เพื่อปรับปรุง ปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการที่แท้จริง  

มาสู่ “Happiness, Your Way เพราะความสุขคือทุกอย่าง ความสุขสไตล์คุณคือที่สุดของทุกสิ่ง” ในปี 2024 เดินหน้าสานต่อการเป็นคู่คิดด้านการวางแผนชีวิตและสุขภาพที่คุณวางใจ (No. 1 Most Trusted Partner in Life & Health Planning)  ตอบโจทย์ความเป็นคุณ (Personal) ในทุกช่วงของชีวิต (Life)

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า ปี 2023  เราให้ความสำคัญและปรับตัวในเรื่อง Outside In ในทุกแฟคเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ความพึงพอใจ ความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้เทคโนโลยีที่ลงลึกถึงความต้องการเฉพาะตัวที่ได้รับการยินยอม  ซึ่งการรับฟังทำให้รู้ว่าอะไรที่เป็น Pain Point แล้วนำมาปรับเปลี่ยนแก้ไขตอบให้ตรงทุกโจทย์  ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนน NPS (Net Promoter Score) สูงถึง 58 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2022 ถึง 17 คะแนน  เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย NPS ของทุกอุตสาหกรรมอยู่ที่ 39  ธุรกิจประกันภัยอยู่ที่ 47 และธุรกิจธนาคารอยู่ที่ 27

“วันนี้เราไม่ได้มองแค่มิติตัวเลขว่า Premium , Margin, หรือ CAR Ratio เป็นอย่างไร เพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาจะครบ 73 ปีในเดือนเมษายนนี้  แต่ให้ความสำคัญกับมิติที่ว่า ทำอย่างไรจะตอบโจทย์ Outside In  เพราะประกันชีวิตเป็นเรื่องระยะยาว ชีวิตคนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จากคนเดียว แต่งงานมีครอบครัว มีลูก สถานะและรายได้เปลี่ยน สุขภาพเปลี่ยน ต้องตอบให้ได้ว่าแบบประกันใช่ไหม After sell Service ได้ไหม  ซึ่ง NPS คือผลของการวัดความพึงพอใจเหล่านั้น ”

สำหรับกลยุทธ์ในปี  2024  “Happiness, Your Way เพราะความสุขคือทุกอย่าง ความสุขสไตล์คุณคือที่สุดของทุกสิ่ง”  เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจบอกว่า  พร้อมเดินหน้าสานต่อการเป็นคู่คิดด้านการวางแผนชีวิตและสุขภาพที่คุณวางใจ (No. 1 Most Trusted Partner in Life & Health Planning) ผ่าน 2 แนวคิดหลัก ได้แก่

1.Personal  เน้นช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย  มีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ให้บริการลูกค้าอย่าง MTL Online Sales website (online.muangthai.co.th/)  แอปพลิเคชัน  MTL  Click  รวมถึงแอปพลิเคชันใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว MTL Connect ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต ในการดูแลลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ได้ร่วมกับพันธมิตร LineBK ขายประกันชีวิตและสุขภาพ ซึ่งแพคเกจ OPD และแพคเกจ Cancer ได้รับการตอบรับที่ดี ด้วยภาษาและเงื่อนไขที่เข้าใจง่าย และเบี้ยไม่แพงมาก  ขั้นตอนซื้อเข้าใจง่าย และได้รับกรมธรรม์ในวันถัดไป  ซึ่งข้อมูลลูกค้าที่ได้จาก Line BK กว่า 60% อายุน้อยกว่า 35 ปี   จึงทำรีเสิร์ชเพิ่มเติมพบว่าคนอายุน้อยมีความตระหนักเรื่องประกันสุขภาพสูงมาก และตามหาผลิตภัณฑ์และกระบวนการซื้อที่เข้าใจง่ายมานานแล้ว   

2.Life มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ผู้คนทุกกลุ่มทุกช่วงชีวิต  ด้วยการดำเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงรอบด้าน ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ  การส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย การรักษาอย่างครอบคลุมและตรงจุด และสิทธิประโยชน์สำหรับทุก ๆ ไลฟ์สไตล์  ซึ่งลูกค้า และประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ได้  เช่น แอปพลิเคชัน MTL Fit  ที่เก็บข้อมูลการออกกำลังกาย  พร้อมสะสมคะแนนเพื่อนำไปใช้แลกเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ  และเมื่อชำระเบี้ยประกันก็จะคำนวนเป็นคะแนน Smile Point เพื่อแลกรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากเมืองไทยสไมล์คลับต่อไป

ในกรณีเจ็บป่วย ลูกค้าสามารถเลือกเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ตามที่ตนเองต้องการ จากสถานพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 860 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาช่วยเติมเต็ม ทั้ง AI, Machine Learning, Automation และ Digital Tools อื่น ๆ ในทุก ๆ กระบวนการ ทั้งการขาย การพิจารณารับประกัน การพิจารณาสินไหม ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เพื่อตอบโจทย์ร่วมกับพาร์ทเนอร์ทางการขายและเจ้าหน้าที่บริการ ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ประสานความยั่งยืนให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อธุรกิจยั่งยืน

นายสาระ กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนคือการประสานความยั่งยืนให้เป็นหนึ่งเดียวกับการดำเนินธุรกิจในทุกวัน  ซึ่งธุรกิจหลักเมืองไทยประกันชีวิต คือ ธุรกิจประกันชีวิต เราจึงมุ่งสร้างการเข้าถึงของประกันชีวิตให้กับทุกคน (Democratize Insurance)  ไม่ว่าจะเป็นการขยายอายุรับประกันภัยสำหรับแบบประกันภัยหลัก ๆ  ถึง  90  ปี  พร้อมให้ความคุ้มครองต่อเนื่องสูงสุดถึงอายุ  99  ปี   การพัฒนาแบบประกันภัยสำหรับคนที่เข้าไม่ถึง ด้วยข้อจำกัดทั้งด้านอายุ โรคประจำตัว  รวมถึงความคุ้มครองและสุขภาพในรูปแบบใหม่ ๆ ตามสภาวะโลกที่เปลี่ยนไป

สำหรับมิติด้านสิ่งแวดล้อม ลูกค้า  Unit-Linked สามารถลงทุนในสินทรัพย์สีเขียว ไม่ว่าจะเป็น ตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond) ตราสาร ESG (ESG Bond) และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน พร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมสีเขียวให้แก่พนักงานในองค์กร อาทิ การแยกขยะ การลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง การลดใช้กระดาษผ่านกระบวนการดิจิทัลต่างๆ  การเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์

“บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการสร้างสมดุลทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG) เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย”  

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 เบี้ยประกันภัยรับใหม่ในกลุ่มสินค้าหลัก อาทิ เบี้ยประกันภัยโรคร้ายแรงเติบโต 70% เบี้ยประกันภัยบำนาญเติบโต 13% ขณะที่ธุรกิจในภูมิภาค CLMV มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นต่อเนื่อง  ทางด้านอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ สิ้นปี 2566 สูงกว่า 300% สูงกว่าระดับเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดที่ 140% 

ด้านความแข็งแกร่งและเสถียรภาพทางด้านการเงิน S&P Global Ratings จัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินเมืองไทยประกันชีวิตที่ระดับ BBB+ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ   และได้รับการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากลและภายในประเทศจาก Fitch Ratings ที่ระดับ A- และ AAA(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ถือเป็นอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินระดับประเทศที่สูงที่สุด  รวมไปถึงรางวัลการันตีทั้งในด้านองค์กร ผลิตภัณฑ์ และบริการ ระดับประเทศและระดับสากล สะท้อนถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและความสำเร็จในการดำเนินงาน