กสิกรไทย คว้า 2 รางวัลระดับเอเชีย

0
39

นิตยสาร Corporate Governance Asia  จัดงาน 16th Asian ESG Award 2021 – The Best of Asia โดยธนาคารกสิกรไทย ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลองค์กรแบบอย่างด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลดีเด่นระดับเอเชีย (Asia’s Icon on ESG)สะท้อนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นในเอเชียแห่งปี (Asian Corporate Director Award) มอบให้แก่ คุณขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้นำองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการตามแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี และขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here