กองทุนเปิดทิสโก้ ESG มอบเงินเพื่อสังคม ครั้งที่ 7

0
21

นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด  นำทีมมอบรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน รวมจำนวน 907,571.01 บาท แก่ 2 หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการทำประโยชน์ให้กับสังคม ได้แก่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล และ สถาบันไทยพัฒน์ โดยสถาบันไทยพัฒน์จะส่งมอบเงินให้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม บลจ.ทิสโก้ได้สนับสนุนเงินทุนจากการบริหารกองทุนให้กับหน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมไปแล้ว จำนวน 7 ครั้ง รวมมูลค่ากว่า 8,290,628 ล้านบาท  

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่