ก.ล.ต. ผนึก NDID ร่วมระบบยืนยันตัวตนโลกดิจิทัล ยกระดับการบริการธุรกรรมในตลาดทุน

0
29

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัท เนชันแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด (NDID) ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อเข้าร่วมเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Authoritative Source) และผู้อาศัยการยืนยันตัวตน (Relying Party) บนแพลตฟอร์มเนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี หรือเรียกว่า “แพลตฟอร์ม NDID” ที่เชื่อมโยงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับการบริการธุรกรรมในตลาดทุนให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีต้นทุนที่เหมาะสม

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ของประเทศ โดย ก.ล.ต. จะเชื่อมโยงระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของ NDID เข้ากับระบบบริการของ ก.ล.ต. ทั้งในส่วนของการให้บริการตรวจสอบข้อมูล เช่น บุคลากรในตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกในการยื่นเอกสารต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการสามารถทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านระบบ NDID ซึ่งสะดวก ลดภาระและขั้นตอนการให้ข้อมูลซ้ำ อีกทั้งยังอยู่ภายใต้กระบวนการที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูง ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล รวมถึงช่วยยกระดับการบริการธุรกรรมในตลาดทุนให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีต้นทุนที่เหมาะสม

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานกรรมการ NDID กล่าวว่า “NDID มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อให้การใช้ Digital ID แพร่หลายในวงกว้าง และสร้างมาตรฐานการให้บริการธุรกรรมดิจิทัล ซึ่งความร่วมมือระหว่าง NDID กับ ก.ล.ต. ในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการของ ก.ล.ต. ที่จะเชื่อมโยงระบบของสำนักงาน เข้ากับระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรกและแพลตฟอร์มเดียวในประเทศไทย ที่ผ่านโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service Sandbox) ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ทั้งนี้ การเข้าเป็นสมาชิก NDID ของ ก.ล.ต. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Authoritative Source หรือ AS) เป็นการเพิ่มช่องทางให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของ ก.ล.ต. ได้โดยสะดวก  อีกทั้ง ก.ล.ต. ยังเข้าเป็นสมาชิกในฐานะผู้ให้บริการที่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้ที่ขอใช้บริการ (Relying Party หรือ RP) ซึ่งนอกเหนือจากการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม NDID สำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้ว ก.ล.ต. ยังดำเนินการทดสอบการเชื่อมต่อระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของภาครัฐ ซึ่งให้บริการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (สพร.) โดยระบบดังกล่าวรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในระดับที่มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูง ผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้ใช้บริการระบบงานออนไลน์ของ ก.ล.ต. มีช่องทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่หลากหลาย และเป็นการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น  

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่