ครบรอบ 10 ปี “ประกันมิตซุยฯ มอบทุนวิจัย”นวัตกรรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

0
82

          เมื่อเร็วๆ นี้ มร.โยชิฮิโตะ โนมูระ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เวลแฟร์ ฟาวเดชั่น และกลุ่มผู้บริหารบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย จัดงานครบรอบ 10 ปี ในการสนับสนุนมอบทุนแก่นักวิจัยไทย เพื่อใช้ในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายใต้ชื่อโครงการ “ความปลอดภัยบนท้องถนน” ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลงานของนักวิจัยในปีที่ผ่านมา และมีการมอบทุนวิจัยให้กับงานวิจัยอีก 4 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท

         ทั้งนี้ในปี 2561 มีโครงการวิจัยที่ได้รับมอบทุน ประกอบด้วย การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่และการปฏิบัติตามกฎจราจรของรถจักรยานยนต์ในบริเวณทางข้าม โดยดร. วศิน เกียรติโกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  การวิจัยเรื่อง การประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อการความเต็มใจในการเพิ่มความเร็วและการใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับรถของผู้ขับขี่รถยนต์วัยรุ่นเพื่อการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยดร. ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล การวิจัยเกี่ยวกับ ผลกระทบของแขวงทางหลวงที่มีต่อความถี่ของอุบัติเหตุและการเสียชีวิต: ด้วยการวิเคราะห์หลายระดับ โดยคุณธนพงษ์ จำปาหอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ การวิจัยในหัวข้อ  การประเมินความปลอดภัยทางถนนและการให้คะแนนด้วยวิธี iRAP Star Ratings สาหรับโรงเรียนที่มีความเสี่ยงสูงในกรุงเทพมหานคร โดยดร. เกษม ชูจารุกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           ในส่วนของประเทศไทยนั้น บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ ในการดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อโครงงานวิจัยด้าน“ความปลอดภัยบนท้องถนน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มาจนถึงปัจจุบัน ทางบริษัทฯได้มอบทุนวิจัยไปแล้วกว่า 44 โครงการ เป็นเงินจำนวนมากกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งหลังจากงานมอบทุนแล้ว นักวิจัยจะเริ่มทำการวิจัยและจะนำผลงานการวิจัยมานำเสนอต่อสาธารณะชน โดยหวังว่าจะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุในสังคมไทยได้อีกทางหนึ่ง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่