คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย โชว์ผลงานปี 64 โต 3.2% ประกาศเดินเครื่องบุกตลาดปี 65 ผ่านตัวแทน นายหน้า และเครือข่ายพันธมิตรญี่ปุ่น

0
92

นายสุธีชัย  สันติวราคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “ถึงแม้ว่าบริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายหลายระลอกของโรคโควิด-19 แต่ บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ก็ยังสามารถรักษาผลการดำเนินงานในปี 2564 ได้เป็นที่น่าพึงพอใจ โดยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปี 2563 ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 18,434 ล้านบาท มีกำไรจากการรับประกันภัย 2,569 ล้านบาท เติบโตขึ้น 3.2% โดยธุรกิจประกันภัยรถยนต์ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับบริษัท ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม 12,256 ล้านบาท เติบโตขึ้น 4% ตามมาด้วยธุรกิจประกันอัคคีภัย ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 2,606 ล้านบาท เติบโตขึ้น 2% ประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 2,382 ล้านบาท และ สุดท้ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 1,189 ล้านบาท เติบโตขึ้น 23% โดยการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทนั้นมาจากความแข็งแกร่งของช่องทางตัวแทนและนายหน้าทั่วประเทศผนึกกับศูนย์บริการสาขาและสินไหมที่มีมากกว่า 90 แห่งทั่วประเทศ พร้อมให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ ด้วยเครือข่ายของกลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนทั่วโลกได้เสริมความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งของพันธมิตรธุรกิจสัญชาติญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนานและได้รับความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา ช่วยเสริมส่วนธุรกิจต่างๆของคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

 “ด้วยวิสัยทัศน์ ‘ร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืน’ เราเชื่อในการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างฐานธุรกิจที่มั่นคงในระยะยาว ซึ่งภายหลังจากการควบรวมกิจการในปี 2563 บุคลากรของบริษัทต่างผสานพลังเป็นทีมเดียวกันในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ อันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน เมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัทได้จัดทำผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวแทนและนายหน้าทั่วประเทศ เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่ดีมากยิ่งขึ้น ทุกเสียงสะท้อนและความคิดเห็นทั้งหมดนี้                จะเป็นแนวทางให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด” นายสุธีชัย  สันติวราคม กล่าว

จากผลการสำรวจความคิดเห็นตัวแทนและนายหน้า บริษัทได้วางแผนพัฒนาการให้บริการ ผ่านช่องทางดิจิทัลที่หลากหลายเพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานและปรับปรุงด้านบริการที่ดีขึ้นมากขึ้น ดังนี้ 1.พัฒนาเครื่องมือเพื่อให้ตัวแทน/นายหน้า เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์และทำใบเสนอราคาได้เองทุกวันตลอก 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง Line OA  2.ขยายฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ Safe Smart เพื่อให้ตัวแทนและนายหน้าสามารถออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทได้เอง และ 3.เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสภาพรถยนต์ โดยพิจารณาการนำ Online Application เข้ามาใช้งาน

บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ดำเนินกลยุทธ์ผ่านช่องทางการขายหลัก ประกอบไปด้วย 1.ช่องทางสาขาที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ 2.ฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งจากเครือข่ายบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 3.ช่องทางการขายผ่านตัวแทนและนายหน้า 4.การเป็นพันธมิตรร่วมกับดีลเลอร์ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ 5.ช่องทางอื่นๆ ที่มีส่วนในการขยายฐานธุรกิจ อาทิ B2B2C

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่