คุ้มภัยโตเกียวมารีนฯ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบทุนการศึกษาเป็นปีที่ 18 

0
40

 นายโนบุฟูมิ ยาสุเอะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) และนายเสรี กวินรัชตโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายโตโยทาเกะ คูวาตะ กรรมการผู้จัดการ   บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 แก่เด็กนักเรียนในสังกัดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นปีที่ 18 ในการนี้มีพลตำรวจหญิง คุณหญิง อัสนัย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมฯ เป็นประธานผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  

โครงการสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว เป็นความร่วมมือของกลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนในประเทศไทย ที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านทางการมอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ ทุกระดับชั้นในสังกัดสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตลอดระยะเวลา 18 ปีมีนักเรียนในโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวนกว่า 1,200 คน