ตั้งหลัก!!??

0
94

เกิดโรคอุบัติใหม่ Covid-19ทีเดียว ทุกอย่างพลิกไปหมด พลิกจนต้องเริ่มต้นกันใหม่และเป็นการคิดแบบใหม่ทุกด้าน ทั้งการบริการการจัดการ ระบบทำงาน ตัวสินค้า ระบบการตลาด รวมไปถึงระบบการบริการ

ไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจประกันภัย แต่เป็นไปอย่างนี้ในทุกธุรกิจ

ในส่วนของธุรกิจประกันภัย น่าจะหนักหน่อย เพราะมีเรื่องความมั่นคงทางการเงินมาเกี่ยวข้อง ซึ่งความมั่นคงทางการเงินเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้า ซึ่งหมายถึงประชาชนนั่นเอง

ขณะเดียวกัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า โควิดทำให้กระเทือนไปถึงความมั่นคงของบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากการรับประกันโควิด ซึ่งที่สุดเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น จำนวนคนที่ทำประกันโควิดก็เพิ่มจำนวนแบบล้อตามไปด้วย สิ่งที่ตามมาอีกเช่นกันก็คือการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยเฉพาะประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบที่ต้องจ่ายเต็มๆ เรียกว่า “เต็มตามจำนวนเอาประกันภัย” ซึ่งที่สุดก็ส่งผลไปถึงสภาพคล่องของบริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่ง

เราลองมาไล่ดูตัวเลขกันว่า โรคโควิดและประกันโควิดกระเทือนไปถึงความมั่นคงของบริษัทประกันและระบบการเงินของประกันภัยอย่างไรบ้าง

บริษัทประกันวินาศภัยในไทยมีทั้งสิ้น 55 บริษัท แยกเป็นบริษัทไทย 31 บริษัท และบริษัทต่างชาติ 24 บริษัท

ในจำนวนบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมด หากแยกเป็นบริษัทที่ขายประกันโควิดแต่ละประเภทแล้ว บริษัทไทยขายประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบ  13 บริษัท ขายแบบค่ารักษาพยาบาล/โคม่า 3 บริษัท และไม่ขายประกันโควิด 15 บริษัท

ขณะที่บริษัทต่างชาติ ขายประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบ 3 บริษัท ขายแบบค่ารักษาพยาบาล/โคม่า 5 บริษัท และไม่ขายประกันโควิด16บริษัท

และเมื่อมาดูจำนวนกรมธรรม์ประกันโควิดทุกแบบ นับตั้งแต่ปี 2563-สิงหาคม 2564  เป็นกรมธรรม์ประเภทเจอจ่ายจบ 27ล้านกรมธรรม์

ขณะเดียวกันเมื่อมองไปถึงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ปี 2563 มี 6,884 คน แต่มาปี 2564 (จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564) มีผู้ติดเชื้อ 2,011,526คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 292เท่า ทางด้านคนที่เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน จาก 61คนในปี2563 เป็น 19,975คน (ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564) จะเห็นว่า เพิ่มขึ้นถึง327เท่า

นอกจากนี้ เมื่อไปดูจำนวนผู้ติดเชื้อกับคนที่ทำประกันโควิด จากประชากรไทย 69.8ล้านคน เป็นผู้ที่ทำประกันโควิดเจอจ่ายจบ จำนวน 8.48ล้านกรมธรรม์ และในจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวน2ล้านคน ปรากฏว่า มีคนที่ทำประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบอยู่ 320,000 กรมธรรม์ ตัวเลขที่ว่านี้แสดงให้เห็นว่า จำนวนค่าสินไหมฯในกรณีเจอจ่ายจบต้องมหาศาลทีเดียว เพราะเป็นการจ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย

อย่างไรก็ตาม ถ้าเอาตัวเลขเคลมประกันโควิดทั้งหมด จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 มีอยู่จำนวน 35,000 บาท นั่นหมายถึงว่าจนถึงสิ้นปี 2564ตัวเลขทะลุ 40,000 ล้านบาทแน่นอน

ตัวเลขเคลมที่ว่านี้ ตกอยู่ที่บริษัทไทยเป็นส่วนใหญ่ เพราะบริษัทไทยรับประกันโควิดถึง16บริษัท และรับแบบเจอจ่ายจบถึง13บริษัท ดังนั้นสรุปง่ายๆเลยว่า อาการหนักอยู่ที่บริษัทไทย!!??!(อ่านต่อในนิตยสาร Thailand Insurance No.193)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่