ทิพยประกันภัย ร่วม สมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายบริการน้ำมันพลังไทย จัดสัมมนา “Partner & Dhipaya Achievement Talk 2023”

0
73

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย พร้อมด้วย นายเสรี คีรีศรี นายวินัย ล้ำเลิศ  นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร บมจ. ทิพยประกันภัย ร่วมกับสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายบริการน้ำมันพลังไทย โดยมี
นายพัฒนา ตั้งกิติกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นางธารินี สุทธิปริญญานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ จัดสัมมนาโครงการ “Partner & Dhipaya Achievement Talk 2023” ให้แก่ ผู้ประกอบการร่วม 60 แห่ง


ทั่วประเทศ ภายในงานได้มีการร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนในเชิงธุรกิจ สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ รวมถึง
การนำเสนอแนวคิดและร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันภัยทุกประเภท โดยโครงการ “Partner & Dhipaya Achievement Talk 2023” จัดขึ้น ณ โรงแรมเลอ มอนเต้ (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา