น่านแซนด์บอกซ์ จัดแคมเปญบรรเทาภาวะโลกรวน ชวน Challenge รวมพลคน GENGREEN ด้วยวิธี 8R

0
14

น่านแซนด์บอกซ์  โดยชวนลงมือทำด้วยแนวทางปฏิบัติ 8R ผ่านภาพยนตร์โฆษณา “How to Love รักโลกอย่างโปร”เพื่อให้เกิดความเข้าใจ จดจำ และนำไปปฎิบัติ พร้อมชวนทำภาระกิจ Challenge #รวมพลคน GENGREEN โพสต์ภาพกิจกรรมแสดงความรักษ์ที่มีต่อโลกพร้อมติดแฮชเทก 4 ภารกิจ

โครงการน่านแซนด์บอกซ์  ต่อยอดแคมเปญกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกรวน รวมถึงการแก้ไข และป้องกัน โดยเปิดตัว ภาพยนตร์โฆษณา “ How to Love รักโลกอย่างโปร” ถ่ายทอดผ่านโปรโม-โปรเม โมรียาและเอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟหญิงไทยระดับโลก  สื่อสารแนวคิดการและการปฎิบัติตัวในชีวิตประจำวัน ที่ลดการปล่อยและเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดภาวะโลกรวน  ด้วยวิธี 8R ซึ่งประกอบด้วย  Rethink คิดให้ดี ให้ถี่ถ้วน ก่อนซื้อหรือบริโภคสินค้า   Refuse ปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็น   Reduce ลดการใช้ที่ไม่จำเป็น  Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด   Repair ซ่อมแซมใช้งานให้นานที่สุด  Regift มอบให้ผู้อื่นใช้ต่อ  Recycle แปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และ Recover  นำมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ 

ทั้งนี้วิธี 8R เป็นหลักการง่าย ๆ ที่ทุกคนทำได้จริง เพียงลดการบริโภคลง ใช้สิ่งของให้นานที่สุด คุ้มค่าที่สุด หากเราบริโภคเกินความจำเป็น นับเป็นการเพิ่มการผลิตใหม่ ซึ่งใช้ทรัพยากรของโลกและพลังงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสร้างขยะจำนวนมาก และนั่นคือสาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกรวนในปัจจุบัน ชมคลิปได้ที่ยูทูปเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน https://youtu.be/VrK8bADdx6E

พร้อมกันนี้ ยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆ ชักชวนให้ทุกคนมาเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรวน ด้วยการนำหลัก 8R มาปฎิบัติจริง ที่ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใด Generation ไหนก็มาร่วมกันเป็นคน Gen Green ได้ กับภารกิจ #รวมพลคน GENGREEN เปิดพื้นที่ให้คน GENGREEN เข้าร่วมภารกิจด้วยการโพสต์ภาพกิจกรรมแสดงความรักษ์ที่มีต่อโลกพร้อมติดแฮชเทก กับ 4 ภารกิจ

1.#กินไปอย่าให้เสีย – ลดการทิ้งของกินหมดอายุ ด้วยการไม่สร้างขยะอาหารเพิ่ม

2.#ลดบิลค่าไฟกู้โลก – โชว์บิลค่าไฟเทียบสองเดือนที่หน่วยการใช้ไฟลดลง

3.#ทุกสิ่งซ่อมได้ – ซ่อมสิ่งของต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่

4.#โมของเก่าใช้ประโยชน์ใหม่ – สร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนการใช้งาน จากสิ่งของเหลือใช้เพื่อไม่เกิดการทิ้ง

ผู้ร่วมสนุกในแต่ละภารกิจ รวมทั้งผู้ที่ทำครบทั้ง 4 ภารกิจ ที่ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ได้รางวัลพิเศษมากมาย ภารกิจต่าง ๆ นี้ เป็นเรื่องเล็กๆ ง่ายๆ ที่มีผลกระทบยิ่งใหญ่ได้ ถ้าเราทุกคนช่วยกัน ร่วมสนุกกับภารกิจที่ช่วยลดการปล่อยและเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกรวนได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2565 ดูรายละเอียดกิจกรรมและติดตามข่าวสารและความรู้เรื่องการลดผลกระทบภาวะโลกรวนได้ที่ เฟซบุ๊กเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน https://www.facebook.com/reanroorakpanan  

                                                                        ………..

เกี่ยวกับโครงการน่านแซนด์บอกซ์:

โครงการน่านแซนด์บอกซ์มีเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาภาวะโลกรวน และได้ร่วมสนับสนุนกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   จึงได้จัดทำแคมเปญรณรงค์เกี่ยวกับภาวะโลกรวนเพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ในวงกว้างให้แก่สาธารณชน ให้เห็นความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใกล้ตัวและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้าง ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตั้งแต่สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางป้องกัน และการปรับพฤติกรรม เพื่อช่วยกันแก้ไขและลดปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่