บ.กลางฯ มอบรางวัล e – Claim Awards 2018

0
456

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดให้มีพิธีการมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 หรือ“e-Claim Awards 2018” รวมทั้งสิ้น 229 รางวัล ให้แก่โรงพยาบาลและเครือข่ายมูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัย และบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศที่บันทึกข้อมูลในระบบดีเด่นทางด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ e–Claim (ระบบสินไหมอัตโนมัติ) และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติหรือ e–Claim ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการให้บริการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยจากรถอย่างแท้จริงโดยได้รับเกียรติจาก   ชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในพิธี ณ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana

นพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ  บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  เปิดเผยว่า เพื่อให้การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติหรือ e – Claim System เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเครือข่ายที่ส่งเสริมและสนับสนุนระบบ e – Claim สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นหรือ e – Claim Awards ประจำปี 2018 โดยมีโรงพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 229 รางวัล

โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประสบภัยจากรถในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และข้อมูลจากการรับแจ้งเหตุจากเครือข่ายจะถูกนำไปสู่ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.thairsc.com เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำไปแก้ไขป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e – Claim System ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทั่วประเทศมากกว่า 2,849 แห่ง ที่เข้าใช้ระบบ e – Claim นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายแจ้งเหตุอีกจำนวนมากกว่า 3,000 แห่งที่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญทำให้ระบบ e – Claim นี้เป็นที่ยอมรับและสามารถรับรองสิทธิให้กับผู้ประสบภัยจากรถได้รับการดูแลได้ทันที อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลอุบัติเหตุที่ได้รับจากระบบมาบริหารจัดการเป็นข้อมูล รวบรวมได้เป็นสถิติต่างๆในเว็บไซต์ www.thairsc.com เพื่อนำไปใช้หรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่