พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

0
171

            นางสายพิณ โชคนำกิจ กรรมการ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จาก ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ CAC ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้  ประกาศนียบัตรฯ ดังกล่าวนี้ นับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของพรูเด็นเชียลในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและวัฒนธรรมองค์กร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่