วิริยะประกันภัย วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน ศูนย์ฯ ปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ

0
81

นายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานแห่งใหม่ของศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) พนักงานสาขา/ศูนย์ฯ ปู่เจ้าสมิงพราย เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บริเวณลานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงาน ศูนย์ฯ ปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ 

สำหรับอาคารสำนักงานศูนย์ฯ ปู่เจ้าสมิงพราย แห่งใหม่นี้ บริษัทฯ จะดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารให้มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น และแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารให้มีความเหมาะสม รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และผู้มาติดต่อ ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานบริการประกันภัยอย่างครบวงจร อันเป็นไปตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านการพัฒนาการบริการ ภายใต้กลยุทธ์ “ทุกความเสี่ยงภัย เราพร้อมเคียงข้างคุณ”