สมาคมนายหน้าฯ เปิดโผ คณะกรรมการบริหาร ปี66-68“จิตวุฒิ ศศิบตร” นั่งนายกฯอีกสมัย

0
194

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย  (Thai Insurance Brokers  Association : TIBA ) จัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ครั้งที่ 1 วาระปี 2566-2568

 สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (Thai Insurance Brokers Association; TIBA) จัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ครั้งที่ 1 วาระปี 2566-2568 ภายหลังจากได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยนายจิตวุฒิ ศศิบุตร ยังคงได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกเป็นวาระที่ 2 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว จะมีการแถลงนโยบายบริหารงานของสมาคมฯ โดยนายกสมาคมคนใหม่ พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาที่คัดเลือกมาจากบริษัทสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ซึ่งจะมาบริหารสมาคม  แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่สิ้นสุดวาระลงภายหลังการประชุมนัดแรกนี้

ในส่วนของวาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมฯ และทีมคณะกรรมการชุดใหม่ จะมีระยะเวลา 2 ปี ระหว่างปี 2566-2568  ในส่วนนโยบายต่างๆ จะมีกำหนดการทำงานตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ ซึ่งแบ่งเป็นหลายภาคส่วน อาทิ คณะกรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรมการฝ่ายส่งเสริมการดำเนินงานและกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการบริหารภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการที่รับผิดชอบในแต่ละส่วน มาจากคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน เพื่อเข้ามาร่วมมือพัฒนางานของสมาคมฯ รวมถึงธุรกิจนายหน้าประกันภัยไทย โดยจะสร้างการมีส่วนร่วมในธุรกิจประกันภัยให้สมาคมฯ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับคณะกรรมการที่ถูกคัดเลือก วาระปี 2566-2568 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชั่วรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นนายกสมาคมฯ

2. คุณนภัสนันท์ พรรณนิภา บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นอุปนายก

3. คุณศุภกิจ ศุภบรรณพงษ์ บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด เป็นเลขาธิการ

4. คุณรุจิรา โพธิ์ศรีวิสุทธิกุล บริษัท ร่วมพิทักษ์บริการ จำกัด เป็นเหรัญญิก

5. คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน

6. คุณนวพร อรุณสวัสดี บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด เป็นปฏิคม

7. คุณนกศร ชัยวงค์คำ บริษัท สยามสไมล์ โบรกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นกรรมการ

8. คุณเอกพงษ์ บุญมาเอง บริษัท โชติอนันต์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นกรรมการ

9. คุณมารุต พรมมาลี  บริษัท สบาย แมกซี่ อินชั่วรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นกรรมการ

10. คุณสรชัช คงเดช  บริษัท ออนไลน์โบรคเกอร์ประกันภัย จำกัด เป็นกรรมการ

11. คุณเชิดศักดิ์ สกุลทวีวัฒน์  บริษัท อัลฟา แคปปิตอล จำกัด เป็นกรรมการ

12. คุณชาญฤทธิ์ สุกปลั่ง บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ

13. คุณณัฐสุดา เหมวิเชียรพานิช  บริษัท เอ.อาร์.ที อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นกรรมการ

14. คุณธนกร สีแสงทอง  บริษัท ชั่วร์ครับ.คอม จำกัด เป็นกรรมการ

15. คุณปัญญวัฒน์ โพธิ์ศรีทอง  บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นกรรมการ

16. คุณชนิตา ขยันตรวจ  บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด เป็นกรรมการ

17. คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นกรรมการ

นอกจากการวาระดังกล่าวแล้ว ในประชุมได้มีการนำเสนอประเด็นต่างๆ ในสภาธุรกิจประกันภัยและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรการและนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและนายหน้าประกันภัยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

คุณจิตวุฒิ ศศิบตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชั่วรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ในฐานะนายกสมคมนายหน้าประกันภัยไทย เปิดเผยถึงการเข้ามารับตำแหน่งนายกสมคมนายหน้าประกันภัยไทย รวมทั้งทิศทาง แนวโน้มนโยบายในการนำพาสมาชิกสมาคมฯก้าวไปข้างหน้า ในช่วงเวลา 2 ปี ที่อยู่ในตำแหน่งวาระ ปี 2566-2568