สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ ม.มหิดล ผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ธุรกิจประกันชีวิต

0
61

           สมาคมประกันชีวิตไทยจับมือมหาวิทยาลัยมหิดล ในการผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต โดยนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกันชีวิต กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์
เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพประกันชีวิตให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจให้ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ณ ห้องประชุม 601
ชั้น 6 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here