สมาคมประกันวินาศภัยไทย ค้นหาสุดยอด “อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย” ชิงแชมป์ประเทศไทย

0
75

           สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10” เพื่อค้นหานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นอัจฉริยะเยาวชนด้านการประกันภัย ชิงโล่ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คว้าทุนการศึกษาสูงสุด 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ แบงคอก

           สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ได้จัดโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัยขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนในสถานศึกษามีความสนใจในเรื่องการประกันวินาศภัยมากขึ้น รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักวิชาการด้านการประกันวินาศภัย และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดโครงการต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 10 โดยในปีนี้มีโรงเรียนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศส่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 150 โรงเรียน เข้าร่วมสอบแข่งขันในรอบคัดเลือก โดยทีมโรงเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละภูมิภาคจะได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งได้จัดสอบข้อเขียนพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยมีทีมโรงเรียนที่ผ่านเข้าสูรอบชิงแชมป์ประเทศไทย จำนวน 29 ทีมโรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 58 คน

            สำหรับการจัดแข่งขันโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ในปีนี้ครบรอบ 10 ปี ของการจัดโครงการฯ สมาคมฯ จึงได้จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ “ความรู้ด้านการประกันวินาศภัย” ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป

            การแข่งขันโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10 ในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนี้ ทีมชนะเลิศ จะได้รับโล่ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับโล่เกียรติยศจากนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับโล่เกียรติยศจากประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับสาม ได้รับโล่เกียรติยศจากประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับสี่ ได้รับโล่เกียรติยศจากประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และทุนการศึกษาจากสถาบันประกันภัยไทย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท และในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการจัดโครงการฯ คณะกรรมการฯ ได้จัดการแข่งขันพิเศษเพื่อให้โรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยได้แข่งขันการนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย โดยมีรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 3 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท

            สมาคมประกันวินาศภัยไทย เชื่อมั่นว่าเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งเพิ่มทักษะ ปฏิภาณไหวพริบ และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และได้รับมิตรภาพอันอบอุ่นจากเพื่อนนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่